Aktiviteter og arrangementer - sidst opdateret  den 1. oktober 2023:

Fast ugentlig mødeaften er onsdag. Vi åbner dørene kl. 19.30. og alle arrangementer, hvor ikke andet er anført, starter kl. 20.00.

Alle arrangementer foregår, hvor ikke andet er anført i afdelingens lokaler:
Gammelby Fritidscenter - Darumvej 110 - 6700 Esbjerg.
Programændringer vil kunne forekomme!

 

2024

 
20. marts 2024
Generalforsamling
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Eksperimenterende Danske Radioamatører Esbjerg Afdeling i henhold til vedtægternes §9 & §10, som afholdes i Dramasalen, Gammelby Fritidscenter, Darumvej 110, 6700 Esbjerg
Onsdag d. 20. marts 2024, kl. 20:00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af et bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af en revisor for 2 år
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen skriftligt i hænde på info@oz5esb.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse (senest onsdag d. 6. marts 2024).
1. juni 2024
HamDay 2024
Den årlige Hamday. Ser mere info på www.hamday.dk